Nyheter

Retningslinjer for avholdelse av visninger under koronautbruddet

Publisert: 02/09/20 oppdatert: 02/09/20

Korona-epidemien er på ingen måte over og det er derfor fortsatt viktig at meglerbransjens koronaretningslinjer etterleves for å bidra til at smitten ikke brer seg, og at kunder og eiendomsmegler opplever visninger som trygge.

 1. Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer dersom du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 2. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet
 3. Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene
 4. Hold minst 1 meters avstand til andre på visning
 5. Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
 6. Ikke berør noe unødvendig i fellesarealer som fellesoppganger eller felles inngangsparti i sameie, borettslag og andre bygg med innvendige fellesarealer. Vent utenfor bygningen dersom du ikke kommer inn på vising umiddelbart.
 7. Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør
 8. Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
 9. Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering. Vurderingsmomenter er boligens størrelse, tilkomst og utforming for å sikre meglers mulighet til å holde oversikt for en trygg gjennomføring. 
 10. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.
 11. Vær oppmerksom på at myndighetene kan ha fastsatt lokale restriksjoner som følge av smitteutbrudd.
 12. Dersom det i ettertid viser seg at det har deltatt en smittet person på visning, skal megler oversende informasjon til kommuneoverlegen med navnet på samtlige deltakere på visning.
Foss & Co Eiendomsmegling