Nybygg

Det er stadig mangel på boliger i Norge, og det er derfor viktig at det bygges flere boliger. Særlig i sentrumsnære områder er presset stort på de eksisterende boligene i markedet. Våre kontorer har kontakt med utbyggere av både små og store boligprosjekter og noen fritidsprosjekter.

Det er oftest en lang vei fra planene om et boligprosjekt starter og til boligene er innflyttingsklare. Når prosjektene legges ut for salg er det oftest prospekter med tegninger og gode beskrivelser som ligger til grunn for det man kjøper. Det går enda lenger tid før man fysisk ser hva man har kjøpt. På bakgrunn av dette er det egne, strenge regler for gjennomføring av prosjektsalg gjennom eiendomsmegler. På våre kontorer har vi egne meglere som har den ekstra kompentansen som skal til for gjennomføring av slike salg, både ovenfor kjøper og utbygger/selger.

Her er et utvalg av våre nybygg-prosjekter som er i salg nå:

 

Område
Antall soverom
Pris
Størrelse
Tomtestørrelse

Visning

ico-type {{model.StreetAddress}}, {{model.PostNr}} {{model.PostSted}}

ico-type {{model.TypeName}} ico-size {{model.PRom}}/{{model.BRA}} m2

{{model.DisplayPriceText}}

Foss & Co Eiendomsmegling