Publisert: 30.09.2021

Tryggere bolighandel - endringer i avhendingslova etter 1. januar 2022


Med ønske om å gjøre bolighandelen enda tryggere, har lovgiver innført regler som skal motivere selgere til å gi mer og bedre informasjon om boligen til interessenter.

Det er avhendingslova som regulerer eiendomssalg mellom forbrukere, og lovendringene som er gjort i denne loven samt ny takstforskrift, vil blant annet bety:

  • Selger kan ikke lenger fraskrive seg ansvar for skjulte feil og mangler gjennom en «som den er» klausul, eller tilsvarende andre generelle ansvarsfraskrivelser. Selger får derfor et mye større ansvar for skjulte feil og mangler.

  • Selger kan fremdeles fraskrive seg ansvar ved å ta spesifiserte konkrete forbehold.

  • Selger må – som i dag - gi kjøper opplysninger om alle kjente feil og mangler, og denne informasjon må fremkomme på en tydelig og forståelig måte blant annet i salgsoppgaven.

  • Kjøper anses kjent med opplysninger om boligenes tilstand som er tydelig beskrevet i en godkjent tilstandsrapport.

  • Opplysninger i en ikke-godkjent tilstandsrapport, f.eks. en takst, vil en kjøper ikke anses kjent med, selv om opplysningen kommer tydelig frem i rapporten. Dette viser hvor viktig det er for selger å innhente en rapport som oppfyller kravene i den nye forskriften om tilstandsrapporter.

  • Selv om selger har risikoen for skjulte feil/mangler, vil ikke ethvert avvik være en mangel. Et avvik er først en mangel når eiendommen ikke er i samsvar med det kjøper kan forvente ut ifra blant annet boligens standard og opplysningene som er gitt.

  • Kjøper må selv dekke tap og kostnader opp til 10 000 kroner. Dette er en slags egenandel (egenrisiko) for kjøper der selger er ansvarlig. Denne beløpsgrensen får altså bare betydning for utmåling av prisavslag eller erstatning dersom eiendommens tilstand ikke tilsvarer det som følger av avtalen.

Har du noen spørsmål  rundt det nye regelverket og ditt boligsalg – ta kontakt med en av våre eiendomsmeglere.

Forbrukerinformasjon- nye boligsalgsregler (PDF)