Publisert: 30.09.2021

Tryggere bolighandel - endringer i avhendingslova etter 1. januar 2022


Med ønske om å gjøre bolighandelen enda tryggere, har lovgiver innført regler som skal motivere selgere til å innhente godkjente tilstandsrapporter, slik at selger kan gi mer og bedre informasjon om boligen til interessenter.

Det er avhendingslova som regulerer eiendomssalg mellom forbrukere, og lovendringene som er gjort i denne loven samt ny takstforskrift, vil blant annet bety:

  • Selger kan ikke lenger fraskrive seg ansvar for skjulte feil og mangler gjennom en «som den er» klausul, eller tilsvarende andre generelle ansvarsfraskrivelser. Selger får derfor et mye større ansvar for skjulte feil og mangler.

  • Selger kan fremdeles fraskrive seg ansvar ved å ta spesifiserte konkrete forbehold.

  • Selger må – som i dag - gi kjøper opplysninger om alle kjente feil og mangler, og denne informasjon må fremkomme på en tydelig og forståelig måte blant annet i salgsoppgaven.

  • Kjøper anses kjent med opplysninger om boligenes tilstand som er tydelig beskrevet i en godkjent tilstandsrapport.

  • Opplysninger i en ikke-godkjent tilstandsrapport, f.eks. en takst, vil en kjøper ikke anses kjent med, selv om opplysningen kommer tydelig frem i rapporten. Dette viser hvor viktig det er for selger å innhente en rapport som oppfyller kravene i den nye forskriften om tilstandsrapporter.

  • Selv om selger har risikoen for skjulte feil/mangler, vil ikke ethvert avvik være en mangel. Et avvik er først en mangel når eiendommen ikke er i samsvar med det kjøper kan forvente ut ifra blant annet boligens standard og opplysningene som er gitt.

  • Hvis en bruktbolig er i dårligere stand enn det kjøper kunne forvente ut ifra en objektiv vurdering, må kjøper selv dekke tap/kostnader på opptil kr 10.000. Denne egenandelen gjelder ikke ved kjøp av nyoppført bolig.

Det er fortsatt noen uavklarte spørsmål bl.a. rundt når de nye tilstandsrapportene vil kunne tilbys, men har du noen spørsmål rundt det nye regelverket og ditt boligsalg - ta kontakt med en våre eiendomsmeglere.