Publisert: 09.01.2024

Nye regler for arealmåling


Fra nyttår brukes det nå nye arealbegreper når man måler opp en bolig. Det vil si at når du leser boligannonser, så vil begrepene P-rom og S-rom forsvinne. Nå skal boligens areal måles i BRA- bruksareal.

Bakgrunnen for endingen er at det har vært et utydelig skille mellom P-rom og S-rom, og dette har i noen tilfeller skapt forvirring om hvor stor boligen faktisk er. På sikt er målet at de nye reglene skal gjøre det enklere å sammenligne boliger og få en bedre forståelse av størrelsen, men i overgangsperiode hvor både gammel og ny betegnelse skal benyttes så vil det nok heller være mer forvirrende en periode.

Slik skal arealet nå måles:

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, nummer  Automatisk generert beskrivelse

I tillegg opplyses åpent areal, og i tilfeller der gulvareal (GUA) ikke er målverdige eller hvor areal med lav himlingshøyde (ALH).

Vil arealene i boligen din nå være et annet?

Nei, du verken mister eller får areal, men sammenlignet med eventuelle tidligere arealmålinger kan det være en differanse som skyldes de nye reglene.

Vil dette kunne påvirke markedsprisen på boligen?

Nei, markedsprisen påvirkes av mange faktorer og dessuten er ikke arealet i boligen endret selv om reglene er endret.